Вайнах 4.2indd.indd - журнал "Вайнах"

Шен ненан мотт халкъо,. Сий ойъуш lалашбахь, ... Цкъа ца хиллачу агIор бакъо ю вайн тахана нохчийн мотта, культура а кхио. Амма сатуьйсучу ...

Вайнах 4.2indd.indd - журнал "Вайнах" - Связанные документы