türk şiirinde insanî değerler-humanly values and vırtues as ...

Diğer beş âlemdeki mahlûklar da,. İstisnasız, hepsi birden huzura kavuşsunlar. (a. g. e., s. 235) denilmektedir. Bu kısa iki örnek bile insanî değer bakımından ...

türk şiirinde insanî değerler-humanly values and vırtues as ... - Связанные документы