İ Ç İ N D E K İ L E R Denizde Yaşayan Memeli Hayvanlar So&u ve ...

NARWHAL'lar oldukça ufak, zararsız mahluklar olup 16 — 20 kadem boya r'fşabilirler. r:".!:ıhi dişleri bu uzunluğa dahil değildir. Kafalı-rı küt, ağızlar! ufaktır.

İ Ç İ N D E K İ L E R Denizde Yaşayan Memeli Hayvanlar So&u ve ... - Связанные документы