TASAVVUF GELENEĞĠNDE RÜYA - Hitit Üniversitesi

Mahlûklar bu boyuttan varlık boyutuna geçerler ve başlarına gelecek şeyler, „„Levh-i mahfuz‟‟ denilen ilâhi bir ekranda kayıtlıdır.209. Gülzârî‟nin kurduğu ...

TASAVVUF GELENEĞĠNDE RÜYA - Hitit Üniversitesi - Связанные документы