Tanri Konusur

canlı formlar veya mahluklar olarak deneyimler. Bilincin tekamülünün bir aşamasında Hiç'in izlenimleri Tanrı'ya insan halinin deneyimlerini katar. Hiç'in bu ...

Tanri Konusur - Связанные документы