Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1)*

"Kadir Tann insanoğullanmn hepsini acıkan ve doyan mahluklar olarak yarattı ve onlara böyle ad verdi". 3753: açıglı toduglı~a .... açuk hem yaruk açık. 2000: közi ...

Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1)* - Связанные документы