особливості функціонування прийменникової інфінітивної ...

3 січ. 2019 ... um zu інфінітив у функції мети, можливості її субституції за допомогою підрядних клауз із комплементайзерами wenn i damit.

особливості функціонування прийменникової інфінітивної ... - Связанные документы

особливості функціонування прийменникової інфінітивної ...

http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/part_1/17.pdf

3 січ. 2019 ... um zu інфінітив у функції мети, можливості її субституції за допомогою підрядних клауз із комплементайзерами wenn i damit.

психолінгвальні чинники функціонування сленгових одиниць

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/download/1691/1660

piesek, ptaszek) –– поліцейський24, czarnula –– 1) негретоска; 2) дівчина, моло- да жінка з темним волоссям або темним кольором шкіри25, czerwony ...

культура і цивілізація: проблеми функціонування і розвитку

http://elibrary.donnuet.edu.ua/1529/1/Udovichenko_article_02_2019.pdf

UDС 51-7* Фібоначчі:821.111* Елеонор Каттон*Світила. Udovichenko H. M., ... Morris, L. (2013). Eleanor Catton youngest author ever shortlisted for Booker.

актуальні проблеми функціонування мови і літератури в ... - МДПУ

http://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Zbirnik-MATERIALI-IV-MIZHNARODNOYI-NAUKOVO-PRAKTICHNOYI-KONFERENTSIYI.pdf

28 вер. 2018 ... лексикографическое описание / З.И. Комарова. – Свердловск, 1991. – 156 с. 3. ... active social network users and outspoken newsmakers. ... medicine all over the place, and everything smelled like Vicks' Nose Drops» –.

Особливості підліткової контрацепції.pdf

https://www.umsa.edu.ua/storage/kf_akusher_two/files/mzw7fiPQMDdArN0oG56u2XJbnoEI5G5wxgLgTVJa.pdf

этінодіола діацетат (бісекуіин, демулєн, фемулен);. ➢ норетиндрон (інфекундін, бревікон, норетін). • 2 покоління – препарати, що вміщують:.

«відеоконтент YouTube» «МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ...

http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Videokontent-YouTube.pdf

кожного користувача вільно ділитись інформацією. Проте, оскільки ... визначення: «заголовок стосується тієї частини рекламного повідомлення, що.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73695/02-Pradid.pdf?sequence=1

Тільки в складі ФО давать стрекача вживається російський архаїзм стрекач 'бич, гостра жердина для поганяння скота', утворений від дієслова стрекать ...

Стадніченко В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА РИНКУ ...

http://ev.fmm.kpi.ua/article/download/45717/41938

меню, у вечорі зростають обсяги споживання алкоголю, з ранки більше ... Пузата хата - найбільша мереж ресторанів швидкого харчування в. Україні;.

композиційно-драматургічні особливості симфонії № 3

http://num.kharkiv.ua/intermusic/vypusk47/vip.47_69-81.pdf

3 «Эсхатофониии» Валентина Сильвестрова.В статье предложен первый опыт онто-семантического анализа Третьей симфонии В. Сильвестрова.

особливості та методи виявлення фейкової інформації в ...

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/apr/16109/kitsa.pdf

ua; NovostiUA.net; From-UA.com;. ВсеКомментарии; Vlasti.net; TheKievTimes.ua; GlobalScience.ru; UAPort; Газета.uа; Економические. Известия; Бизнес.uа; ...

Особливості удосконалення методик харчування ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2015/755-1425544333.pdf

28 лют. 2015 ... Система строительства тела / Джо Уайдер – Москва : Физкультура и спорт, 1991 . – 112 с . Джо Уайдер . Система строительства тела / ...

особливості розробки онлайн платформи для організації ...

http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20504/5211.pdf?sequence=3&isAllowed=y

З сайту db.chgk.info запитуються пакети запитань, що розігрувались на цих турнірах. Формується список «засвічених» запитань для конкретного гравця ...

особливості позиціонування на ринку ресторанів швидкого ... - КПІ

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14106/1/56.pdf

страв з основного меню, у вечорі зростають обсяги споживання алкоголю, ... Пузата хата - найбільша мереж ресторанів швидкого харчування в Україні;.

особливості формування світоглядної позиції особистості в ...

http://lib.iitta.gov.ua/2100/1/887_OKUSHKO.pdf

26 вер. 2012 ... ма дитячих організацій скаутів-вовчат, які активно діяли в Одеській,. Херсонській, Харківській губерніях, чинився спротив діяльності ...

Особливості патогенезу та лікування діабетичної автономної ...

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2Flikukr_2012_2_2.pdf

21 січ. 2014 ... Цукровий діабет (ЦД) належить до найпоширеніших неінфек- ційних хронічних захворювань нашого часу, які характеризуються.

особливості формування архітектурно-просторового середови

http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/7617/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D

Главная ратуша. Брюссель. Площадь Гранд-Плас, или Гроте-Маркт, это ценр Брюсселя-перекресток Европы, здесь расположены такие архитектурные ...

Програма «Партнерство заради миру» та особливості ...

http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/nedzelskyi_programa.pdf

Діяльність РПАС зосереджувалась на встановленні взаємної довіри між НАТО та країнами-партнерами, проте діалог носив політичний характер і мав ...

особливості побудови вимірювальних систем на основі ...

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2019/paper/download/7867/6504

Ключові слова: ARDUINO UNO, цифровий модуль атмосферного тиску BMP180, давач температури і вологості DHT22, ультразвуковий давач HC-SR04, ...

Особливості тренувального процесу спортсменок боді-фітнесу ...

http://journals.uran.ua/pprsievnz/article/download/156405/155772

зростає серед різних верств населення (Струков, 2011; Мак Роберт, 2001; Пер ... Стюарт, Мак Роберт (2001). Думай! Бодибилдинг без стероидов.

етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності ...

http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2014_1/7.pdf

The Kiev Times. Рейтинг: лучшие изобретения украинских ученых [Элек- тронный ресурс]. — Режим доступа : http://thekievtimes.ua/science-hi-.

особливості змін добового моніторування артеріального тиску ...

http://iej.zaslavsky.com.ua/article/download/76944/144648

де САТд — середньоденний САТ; САТн — середньоніч- ний САТ. Оцінюючи ступінь нічного зниження АТ, виділяли такі групи хворих і типи добових кривих ...

особливості оцінки стійкості , надійності живлення та рівня емс в ...

http://etr.diit.edu.ua/article/download/17992/15739

лення електрифікованого транспорту (СЖЕТ) з джерелами розосередженої генерації є різнорі- дність режимів роботи генеруючого обладнан-.

особливості вживання української метрологічної термінології в наук

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38761/14-Monastyrsky.pdf?sequence=1

Вживання термінів давач та датчик (Табл. 3) заслуговує окремої уваги [7], оскільки скалькова не з російської мови слово "датчик" використо вується в ...

Особливості комп'ютерного сленгу в Національному університеті ...

https://eprints.oa.edu.ua/1364/1/Fedorovych_220512.pdf

самець (1), самік (1); Microsoft – мс (1), майкрос (1); LG – лижі (2); принтер фірми. Canon – семік (1). 3. Назви антивірусних програм: антивірусна програма ...

історико-культурні та стильові особливості громадських будівель ...

http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/149/1/Povar.pdf

Новини НАОМА // Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Режим доступу: http://naoma.edu.ua/ua/news/. – Дата звернення 11.10.

Щербина Юлія. Жанрові особливості розважальних програм ...

http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n14/tv14-34.pdf

он”, “Пекельна кухня”, “Лото-забава”, “Мамо, я одружуюсь?”, “Міняю ... Реаліті-шоу “Hell's Kitchen” виходить на телеканалі “Fox” з 2005 року. – зараз в ...

Особливості використання кенгу джампінгу в освітньому процесі ...

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2FNchnpu_015_2016_3%282%29__90.pdf

У перекладі з англійської словосполучення Кенгу Джампс (Kangoo Jumps) означає "стрибки кенгуру". Кенгу. Джампінг – це оригінальна аеробна програма ...

особливості впровадження тайм-менеджменту ... - Молодий вчений

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.4/14.pdf

В статті визначено основні поняття та принципи тайм-менеджменту. ... Трейси Брайан. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика ...

Особливості клубної форми організації рекреаційно ... - eSNUIR

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13210/1/Rudolph%20Sukhomlynov,%20Olena%20Andryeyeva.pdf

Кампанія «Stadvard FootyBall». 2,5–7. Футбольний клуб. «Football style» від 3 років. Футбольний клуб «Атлет» від 6 років. Дитячий футбольний клуб.

особливості перекладу українською наукових текстів з інженерії ...

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1483/33%20-%20Schogoleva.pdf?sequence=1

перекладача, орієнтованого на переклад фахових текстів з російської мови на українську. The paper considers the problems for translation and construction ...