Azərbaycan tarixi Aprel 1920 - Milli Kitabxana

manata qədər pul gətirən loto oyunu açıldı, əldə edilən gəlir hesabına taxıl məhsulları alınaraq qəzalar üzrə bölünürdü. Aclıqla mübarizə üçün əsas vəsaiti ...

Azərbaycan tarixi Aprel 1920 - Milli Kitabxana - Связанные документы