Xem đầy đủ Thông tư tại đây. - Cục Tần số vô tuyến điện

kênh. 21. 22. 24. | 25. 26. 27. 28 29 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 140. 41. 42. 43. 44 45 46 47 48 49. 50 51 52. 53. 54 55 56 57 58 59 60 61 62. A1. B1. B2.

Xem đầy đủ Thông tư tại đây. - Cục Tần số vô tuyến điện - Связанные документы