kỹ thuật ghép kênh và một số ứng dụng - Tạp chí khoa học Việt Nam

Ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM- Time Division Multiplexing). • Ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM - Wave Division Multiplexing). Hình 1: Hệ ...

kỹ thuật ghép kênh và một số ứng dụng - Tạp chí khoa học Việt Nam - Связанные документы