KÊNH DẪN TRUYỀN NA CỔNG ĐIỆN ÁP (NaV) VÀ TÍNH KHÁNG ...

Từ khóa: Kênh dẫn truyền Na cổng điện áp, tính kháng thuốc diệt côn trùng, muỗi Aedes aegypti, Aedes albopictus, đột biến gen VGSC, vector truyền bệnh sốt ...

KÊNH DẪN TRUYỀN NA CỔNG ĐIỆN ÁP (NaV) VÀ TÍNH KHÁNG ... - Связанные документы